Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 рік

1.Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2.Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

4. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

5. Централізоване ведення бухгалтерського обліку

6. Здійснення централізованого господарського обслуговування

7. Утримання інших закладів освіти

8. Інші освітні програми

9. Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим бітьківського піклування, яким виповнюється 18 років

10. Реалізація державної політики у молодіжній сфері

11. Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

12. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)