«Світ хімічних реакцій подібний до сцени, на якій безперервно грається епізод за епізодом. Акторами на ній є елементи.»

«Die Welt der chemischen Vorgänge gleicht einer Buhne, auf welcher sich in unablässiger Aufeinanderfolge Szene um Szene abspielt. Die handelnden Personen auf ihr sind die Elemente.»

Клеменс Вінклер

Раді вітати Вас у другому турі нашого веб-квесту! Маємо надію, що Вас зацікавила подорож у світ природи і сьогодні ми поринемо у її "хімічну" складову.

Отже, блок перший:

На чергове засідання гуртка Наталка принесла цікавий мінерал, який багато років зберігався в її родині. Тривалий час Наташа не знала, що це за мінерал, і зараз, захопившись чарівним світом кристалів, відкрила для себе таємницю.

  1. Назвіть мінерал. (1 бал)
  2. Як і де він формується? (1 бал)
  3. Напишіть хімічну формулу та дайте наукову назву. (1 бал)

Підказка (для насолоди та відпочинку): (якщо відео не ситається браузером, то скачайте і переглянте стандартними програвачами)

Блок другий:

Цей елемент періодичної системи відкрили наприкінці 18 ст. Німецький хімік Клапрот назвав його так на честь міфологічного сина Землі.

Цей елемент ніяк не можна зарахувати до рідкісних елементів, бо тільки 8 елементів є в земній корі в більших кількостях.

Зразу ж після виділення перших порцій йому був винесений суворий вирок: цей метал за своїми якостями безперспективний, бо неміцний, крихкий, погано піддається механічній обробці. Видобувати і виділяти його в чистому вигляді важко. А коли так, то чи не краще зовсім відмовитись від спроб застосування його в промислових цілях? Подумали і... відмовились.

У 1947 р. одержали перші дві тонни відносно чистого металу. За якихось вісім років ця цифра виросла в десять тисяч разів. Десять тисяч! Для цього гігантського стрибка були поважні причини.

Він має найбільшу серед усіх металів питому міцність (питома міцність — це міцність, віднесена до одиниці ваги). Питома вага його лише в 1,7 раза більша, ніж алюмінію, але міцність його втричі більша. Ось і виходить, що деталь може мати вдвічі меншу вагу і в той же час не поступатися міцністю перед алюмінієм. Як тільки про це дізнались авіаконструктори, вони зразу ж насторожились.

Обшивка літаків, що летять із швидкістю звуку, нагрівається при терті об повітря до температури вище 300°. Алюмінієві сплави при такій високій температурі втрачають свою міцність,стають дуже м'якими. Цьому ж металу таке нагрівання не страшне. Навіть при нагріванні ще на 100° він лишається таким самим міцним і твердим.

Цей метал один з найінертніших у відношенні до різноманітних хімічних впливів. Більшість металів добре розчиняється в соляній або сірчаній кислотах. Майже всі метали розчиняються в нітратній кислоті. Для стійких металів до цих кислот існує спеціальний розчин— «царська водка» — суміш соляної та нітратної кислот. «Царською» ця суміш називається через те, що вона розчиняє «царя» всіх металів — золото. Цей метал стійкий навіть до цієї агресивної суміші, він не піддається корозії. Підводні частини кораблів, зроблені з цього металу, не бояться морської води, яка є активним руйнівником інших металів.

Увага:

4. Назвіть метал. (1 бал)

5. Назвіть 5 найважливіших мінералів, що містять цей елемент. (1 бал)

6. Назвіть країну, що має найбільші поклади руд цього елемента. (1 бал)

7. Запишіть рівняння реакцій добування цього металу з руд. (1 бал)

8. Як використовують цей хімічний елемент у вигляді простої і складних речовин? (1 бал)

Блок третій:

9. Уважно подивіться відео – дослід. Дайте пояснення. (2 бали)

Блок четвертий:

«Це було давно. Жив в аулі старий Мокиш. Було у нього три сини. Коли Мокиш помер, він залишив спадок – 17 верблюдів і заповів їх розділити так: старшому сину віддати половину стада, середньому –  третину, а молодшому – дев’яту частину. З умовою – жодного верблюда не різати. Похоронили діти батька і прийнялися спадок ділити. Ділили, ділили та розділити не зуміли. Старший вимагає половину стада – 17 пополам, тобто 8,5: як же верблюда розділити? Середній вимагає третину від 17 – 5,75 верблюда; знову не виходить. Та й менший не хоче поступатися, вимагає   дев’яту частину – 1,33 верблюда. Довго сперечалися брати, але вирішити нічого не могли. У цей час через аул на верблюді проїжджав старий дід. Під’їхав він до братів і спитав, про що вони сперечаються. Брати йому все й розповіли. Посміхнувся старий і допоміг братам розділити спадок. Всі три брати залишилися задоволеними, а старий сів на свого верблюда і поїхав далі.

Отже:

10. Як мудрий дід поділив верблюдів? (1 бал)

11. Зробіть хімічний  висновок щодо верблюда мудрого старця. (1 бал)

Практичне завдання:

Яка довжина вашого середнього пальця в (увага!) міліметрах. Вимірюйте від заглибини між пальцями. Дівчата! Ніготь не враховуйте. :)

ФОРМА ДЛЯ ВІДПОВІДЕЙ

Відповіді:

1. Пустинна (піщана) роза.

2. Формується із гіпсу, селеніту і піску.

У Тунісі, Алжирі, Єгипті та деяких інших країнах, де багато піщаних пустель. Мінерали являють собою зростки кристалів гіпсу, що утворюються в шарі піску. «Роза пустелі» виникає тільки при певних умовах, коли в пустелі випадають опади. Вода швидко йде в сухий пісок, несучи в його глиб частинки гіпсу. Під час випаровування вода знову піднімається до поверхні, утворюючи вже нові гіпсові кристали скрученої форми. Пісок також стає частиною кристала, а його розміри можуть бути найрізноманітнішими.

3. CaSO4·2H²O - кальцій сульфат дигідрат.

4. Титан.

5. рутил TiO2, ильменит FeTiO3, титаномагнетит FeTiO3 + Fe3O4, перовскит CaTiO3, титанит (сфен) CaTiSiO5.

6. Австралія.

7. Процес видобування титану (Кролль-процес) був розроблений Вільямом Джасті Кроллем — люксембургським металургом у 1940 році. Виходячи з руд титану рутилу чи ільменіту при дії високої температури і вугілля переводять їх у оксид з виплавкою заліза: FeTiO3+C = Fe+TiO2+CO Далі пірометалургійним методом за температури 750–1000 °C оксид титану спікають з коксом і обробляють хлором, отримуючи пари титану тетрахлориду TiCl4: TiO2+2C+2Cl2 = TiCl4+2CO, у третій стадії процесу відновлюють тетрахлорид титану дією рідкого магнію до металевого титану при 800–900 °C під захисною атмосферою аргону: TiCl4+2Mg = 2MgCl2 + Ti.

8.Титан і його сплави з Al, V, Mo, Mn, Cr, Si, Fe, Sn, Zr, Nb, Ta застосовуються як конструкційний метал в авіаційній і ракетній техніці, суднобудівній, енергомашинобудівній, харчовій, медичній промисловості і кольоровій металургії, де вони надійно і тривало експлуатуються в багатьох хімічних агресивних середовищах в діапазоні температур від наднизьких до +(500–600)°C і вище. Найголовніше значення мають титано-ванадієві сплави, які мають високу міцність, ковкість і зварюваність; карбід титану застосовується для виготовлення надтвердих сплавів, діоксид титану TiO2 — для виробництва стійких титанових білил, пластмас і в целюлозно-паперовій промисловості; оксид титану TiO має металічну провідність, використовується в електрохромних системах.

9. Пероксиди лужних металів бурхливо взаємодіють з водою з виділенням кисню (він є однією з причин горіння паперу в порцеляновій чашці), а також з виділенням великої кількості тепла (екзотермічна реакція, що є другою причиною горіння). Na2O2 + H2O = NaOH+H2O2 H2O2 = H2O+O2 Отож горіння відбулось, бо є три необхідні умови: велика концентрація кисню, папір та висока температура, яка ймовірно дорівнює температурі займання паперу. А коли вже реакція відбулась і чистий кисень не утворюється, то можна залити все великою кількістю холодної води і горіння припинеться.

10. Старий додав до 17 верблюдів свого. Потім стадо у 18 верблюдів він розділив на дві частини і дев’ять верблюдів передав старшому сину. Потім 18 поділив на 3 і 6 верблюдів віддав середньому сину. І, нарешті, 18 поділив на 9 і 2 верблюди досталися молодшому сину. Таким чином він розділив 17 верблюдів ( 9 + 6 + 2 = 17). А на своєму поїхав далі.

11. Верблюд старого як каталізатор, «прискорив реакцію», але сам при цьому не змінився.

12. Довжина середнього пальця руки 60-80 мм, а  ноги - 15-30 мм.