Додаток 1

до наказу відділу освіти Христинівської райдержадміністрації від 16.10.2014 року №308

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення районного Конкурсу

на кращий куточок державної символіки

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Районный конкурс на кращий куточок державної символіки (далі – Конкурс) проводиться з метою створення системи ідейно-пропогандистськой роботи по використанню державної символіки в  національно-патріотичному вихованні підростаючого покоління.

Завданнями конкурсу є:

формування поваги до державних символів України;

створення умов для формування у підростаючого покоління знання основ ідеології патріотизму української держави;

виховання у підростаючого покоління загальнолюдських цінностей, національних ідей, переконань, що відображають сутність української державності;

виявлення і поширення перспективного досвіду роботи навчальних закладів з пропаганди атрибутики і символіки в виховній роботі;

стимулювання творчої активності педагогічних колективів по удосконаленню професіоналізму у виховній роботі, високого рівня переконань і пропагандистської майстерності;

 

2. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

В конкурсі приймають участь всі навчальні заклади району.

 

3.ЗМІСТ КОНКУРСУ

Конкурс проводиться в наступних номінаціях:

1. «Кращий загальноосвітній навчальний заклад по створенню системи роботи в сфері оформлення, змісту і дієвості куточків державної символіки»;

2. «Кращий позашкільний навчальний заклад по створенню системи роботи в сфері оформлення, змісту і дієвості куточків державної символіки»;

3. «Кращий дошкільний  навчальний заклад по створенню системи роботи в сфері оформлення, змісту і дієвості куточків державної символіки»;

В номінації надаються матеріали, які відображають структуру, зміст, опис системи работи і її окремих елементів по формуванню в учнів поваги до державної символіки України через роботу з куточками державної символіки. Матеріали повинні містити конкретні приклади організації роботи, матеріали узагальненого досвіду, електронні та паперові презентації (комплект кольорових світлин: з відображенням загального вигляду куточка державної символіки навчального закладу (А-4), з відображенням кожного стенда куточка, (А-4, 10х15),  спільна світлина куточків державної символіки в приміщеннях, де виховуються діти.(А-4, )

 

Вимоги до оформлення конкурсних робіт

Конкурсні роботи надаються на паперових носіях  та  надсилаються  на  електронну адресу knz_m@ukr.net;

Сторінки нумеруються за змістом;

розмір верхнього поля - 2 см, лівого - 3 см, правого - 1,5 см, нижнього- 2 см; перша стрічка в рядку з відступом 1,5 см;

шрифт Times New Roman, розмір 14 пт;

міжрядковий інтервал одинарний;

вирівнювання виконується  по ширині, без перенесення слів;

текст набирається без скорочень, крім загальноприйнятних абревіатур;

друкований лист має бути одностороннім;

зміст матеріалу (на электронному носії) повинен бути представлений одним документом, починаючи з титульної сторінки, додатки можуть бути оформлені окремо;

зміст матеріалу може супроводжуватися світлинами (фотографіями). На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті. Підпис розташовується під об’єктом. Розмір шрифта – 14 пт. Назва ілюстрації Світ.(Фото)оформляеться курсивом, підпис – прямим шрифтом. Номер від назви відокремлюється тире. Крапка в кінці нумерації і найменування ілюстрації не ставиться. Не допускається перенесення слів в нумеруванні;

світлини (фотографії) друкуються на фотопапері А-4.

 

Критерії оцінювання наданих матеріалів:

системність в організації виховної роботи навчальних закладів по формуванню в учнів,вихованців поваги до державних символів України через використання куточків державної символіки;

доцільність форм, методів, прийомів, видів діяльності, які використовуються з метою формування поваги до державних символів України, їх різноманітність;

інформаційно-методичне забезпечення роботи куточків державних символів;

естетика і дизайн куточків символіки;

результативність роботи, яка проявляється в наявності духу патріотизму і громадянськості в навчальному закладі, соціальній адаптованості колективу, здатності їх протистояти негативним тенденціям, системоутворюючого виду діяльності, суспільно значимих традицій в колективі;

результативність роботи, яка виражається в знанні учнями, вихованцями правил використання державних символів, історії їх створення, вмінні розкрити їх змістове навантаження, законопослушність, готовність захищати Батьківщину, участь у соціально значущих проектах;

відповідність змісту матеріалу Положенню про проведення конкурсу.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ І ТЕРМІНИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Конкурс  проводиться з 01.11.2014 року по 28.11.2014 року в два тури:

 1. Заочний – з 01.11.2014 року по 14.11.2014 року.(перегляд надісланих і відбір кращих матеріалів у відповідності до Положення Конкурсу.);
 2. Заключний – з 17.11.2014 року по 28.11.2014 року . (перегляд на місцях матеріалів переможців І туру Конкурсу  згідно Положення Конкурсу)

 Конкурсне журі проводить експертизу наданих матеріалів, визначає переможців. Підсумки проведення конкурсу узагальнюються в наказі.

При оформленні матеріалів необхідно дотримуватися вимог відповідно Положенню.

Оформлення матеріалів Конкурсу здійснюється за рахунок навчальних закладів.

Матеріали, надані на конкурс, не повертаються.

5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ

За наслідками проведення районного  конкурсу кращі матеріали будуть надіслані в Департамент освіти і науки Черкаської облдержадміністрації,  розміщені на сайті відділу освіти Христинівської райдержадміністрації, надруковані в Христинівській  районній громадсько-політичній газеті «Трибуна хлібороба»

 

Додаток 2

до наказу відділу освіти Христинівської райдержадміністрації від 16.10.2014 року № 308

 

 

Склад конкурсного журі

 

 

 1. Коцюба Ю.О. -  заступник голови Христинівської райдержадміністрації

(за згодою);

 1. Олійник Р.В. - начальник відділу виконавчого апарату Христинівської районної ради (за згодою);
 2. Білецька М.В. - начальник відділу освіти Христинівської райдержадміністрації
 3. Терещук Т.С. - завідувач РМК відділу освіти Христинівської райдержадміністрації
 4. Семиволос Л.В. - головний спеціаліст відділу освіти Христинівської райдержадміністрації
 5. Єроменко О.В. -  методист РМК відділу освіти Христинівської райдержадміністрації
 6. Ковальська Н.Я.  - методист РМК відділу освіти Христинівської райдержадміністрації
 7.